Sunday 15th May

9am 7v7    
     
St Mirren v Port Glasgow Juniors 
Houston United v Bishopton FC U10s
Morton v Port Glasgow Juniors Reds
     
10am 7v7    
     
Gleniffer v Houston United
Renfrew FC v Gleniffer
Drumchapel United  v Parkmoor
Drumchapel United v Spare

 

 

 

 

     
9am 5v5    
     
Thorn v Morton
Drumchapel United  v Houston United 
Port Glasgow Juniors  v Parkmoor
Renfrew FC v Dumbarton United 
Bishopton FC  v Gleniffer
     
     
     
     
9am 4v4    
     
Bishopton FC  U8s v St Mirren
Bishopton FC U8s v Houston United
Renfrew FC v Houston United