Sunday 24th April 2022

9am
Pitch 1 Morton Community Blues  v      Erskine TFC Red
Pitch 2           Bishopton FC1 v Erkine YFC
Pitch 3 Glenvale AFC 1 v Port Glasgow Juniors
Pitch 4 Old Kilpatrick 3 v Morton Community Yellow
Pitch 5 Bridge of Weir UTD 1 v Renton Craigandro 1
Pitch 6 Bishopton FC6 v Drumchapel Amateurs
Pitch 7 Parkmoor FC UTD v Linwood Rangers TC 4
Pitch 8 Bishopton FC 2 v Dumbarton 2
10am
Pitch 1 Thorn Athl 1 v Drumchapel Amateurs Black
Pitch 2 St Andrews BC White v Harmony Row YC 2
Pitch 3 St Andrews BC Blue v Glenvale AFC 2
Pitch 4 Linwood Rangers YC 1 v St Andrews BC
Pitch 5 Morton Community Whites v Dumbarton 1
Pitch 6 Bishopton FC 5 v St Peters FC Red
Pitch 7 Glenvale AFC3 v Linwood Rangers YC 2
Pitch 8 Thorn Athl 2 v Renton Craigandro 2
11am
Pitch 1 Renfrew Vic 3 v Houston UTD Yellow
Pitch 2 Bridge of Weir UTD 2 v Renfrew Vic 2
Pitch 3 St Convals Red v Gleniffer Thistle
Pitch 4 Parkmoor FC Ath v Thorn Athletic 3
Pitch 5 Houston UTD Blue v Parkmoor FC
Pitch 6 St Peters FC v Johnstoneburgh White
Pitch 7 Houston UTD Red v Renfrew Vic 1
Pitch 8 Parkmoor FC Rovers v Old Kilpatrick 1
12pm
Pitch 1 Old Kilpatrick 2 v St Mirren YFC
Pitch 2 Gleniffer Thistle Tangerines v St Convals Black
Pitch 3 Johnstoneburgh Reds v Harmony Row YC 1
Pitch 4 Drumchapel Amateurs Red v St Peters FC Black
Pitch 5 Drumchapel Amateurs Green v Bishopton FC 3
Pitch 6 Renfrew FC v Bishopton FC 4
Pitch 7 Linwood Rangers YC 3 v Gleniffer Thistle Black
Pitch 8