23rd May

9am      
       
1 Thorn Athletic v Glenvale AFC
2 Thorn Athletic v Glenvale AFC
3 Renfrew Victoria v

Drumchapel united

4 Renfrew Victoria v

Drumchapel united

5 Erskine YFC v Drumchapel united
6 Spare v

St Mirren YFC

7   v  
       
       
10am      
       
1 Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Green 
2 Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Red
3 Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Black
4 Gleniffer Thistle v Harmony Row
5 Gleniffer Thistle Tangerines  v Harmony Row
6 St Andrews  v St Andrews