Sunday 10th October 2021

9am    
Gleniffer Thistle Black v Renton Craigandro Paisley

St Andrews BC

v Linwood Rangers
Drumchapel United  v St Mirren Youth FC
Bishopton FC v Dumbarton United  Black 
Renton Craigandro Paisley v Bishopton FC
Linwood Rangers v Renton Craigandro Paisley
Renfrew Victoria v East End United
     
10am    
Renton Craigandro Paisley v Linwood Rangers
St Mirren v Renton Craigandro Paisley
Gleniffer Thistle Orange v St Andrews BC

Gleniffer Thistle

v Drumchapel United 
St Andrews BC v Renfrew Victoria

Gleniffer Thistle Red

v

Drumchapel Amatuers

     
     
     
     
     
11am    
Bishopton FC v Dumbarton United  Yellow
Morton Community  White v Thorn Athletic
Renfrew Victoria v Morton Community Blue
St Peters Black v St Convals
Glenvale AFC White  v St Peters Red
Thorn Athletic v Glenvale AFC Black
Drumchapel United  v St Peters 
     
12am    
Drumchapel Amatuers v Drumchapel United 
Erskine Reds  v Drumchapel Amatuers
St Convals v Glenvale AFC Red
Erskine Erskine Erskine v Dumbarton United 
Bridge of Weir v St Convals
  v  
  v