Saturday 21st May 2022

NEW WESTERN PARK
9:00am
1 St MirrenYFC  V Renton Craigandro
2 ArdgowanThistle V St Peters FC (Black)
3 Port Glasgow BC (Orange) V Erskine YFC (Black)
10:00am
1 St Convals(White) V Erskine YFC 
2 Harmony Row YC (Reds) V WestertonUnited
3 Harmony Row YC (Blacks) V St Convals(Black)
11:00am
1 Renfrew Victoria (Yellow) V GlenvaleAFC (Black)
2 St CadocsUnited V St Peters FC
3 GlenvaleAFC (Red) V Linwood Rangers YC (Reds)
PARK MAINS
9:00am
1 St CadocsYC City V ParkmoorFC 1
2 Port Glasgow Juniors CSC V St Andrews BC
3 WestertonCity V Clydebank FC 3
10:00am
1 Thorn Athletic V Port Glasgow BC (Black)
2 ParkmoorFC 2 V 1stTouch Football
3 Bridge of Weir United V Houston United
11:00am
1 St Peters FC (Red) V Dumbarton United Yellow
2 Renfrew Victoria (Blue) V Clydebank FC 1
3 BishoptonFC (Red) V Houston United (Red)
12pm
1 St Convals(Red) V Clydebank FC 2
2 ParkmoorFC 3 V BishoptonFC (White)
3 Dumbarton United Black V Linwood Rangers YC (Blue)
CASTLEHEAD
9:00am
1 V