20th Nov

Johnstone Hub
9am
St Cadocs United v  Knightswood FC
Thorn Athletic (Blues) v  Tass Thistle (Blues)
Renton Craigandro (Reds) v  Thorn Athletic (Whites)
10am
Bishopton FC (Reds) v  Gleniffer Thistle T1
St Peters (Reds) v  Port Glasgow Juniors (Whites)
Harmony Row (Reds) v  St Cadocs City
11am
Gleniffer Thistle T2 v  Tass Thistle (Whites)
Parkmoor FC v  Clydebank FC
Port Glasgow Juniors (Blacks) v  Westerton Academy
Seedhill
9am
Harmony Row (Whites) v  Renfrew FC (Whites)
St Mirren Youth (Blacks) v  St Andrews BC (Whites)
St Convals Linwood (Greens) v  Glenvale AFC
10am
Harmony Row (Blacks) v  Morton Community (Blues)
St Peters (Blacks) v  Bishopton FC (Blacks)
Erskine YFC v  Houston United (Yellows)
KGV
10am
Renfrew FC (Reds) v  Tass Thistle (Yellows)
St Andrews BC (Yellows) v  Clydebank FC (Blacks)
Erskine YFC (Reds) v  Renfrew Victoria YFC
11am
St Peters (Whites) v  Renfrew FC (Blues)
Parkmoor FC (Claret) v  St Convals Linwood (Blacks)
Houston United (Reds) v  Westerton Wanderers
Ralston
11am
St Mirren Youth (Whites) v  Westerton City
Parkmoor FC (Sky) v  Glenvale AFC (Blacks)
Houston United (Blacks) v  St Andrews BC (Blues)
12am
Renton Craigandro (Blacks) v  Linwood Rangers 
Morton Community (Whites) v  Spare