Saturday 31st October

Ony-x

10am

Glenvale (Yellow) v Erskine

11am

Renfrew v Drumchapel Utd (Black)

12pm

St Cadocs Utd v Sons Of Struth